Støtte til klubberne

Denne side beskrive de forskellige økonomiske puljer DANIO stiller til rådighed for klubberne og medlemmerne. Dertil vil der være en beskrivelse af kravene til støtte fra de forskellige puljer, såvel som en liste over hvilke oplysninger, DANIO kræver for at yde støtte fra de pågældende puljer.

Indhold og generelle krav til ansøgning

Alle ansøgninger skal altid indeholde følgende:

 • Klub eller medlemmets navn.
 • Kontonummer.
 • Hvornår arrangementet skal afholdes.
 • En motiveret ansøgning samt en begrundelse for hvorfor der søges.
 • Et budget for arrangementet (glæder ikke ved ansøgning til Første Nationale Arrangement).

Krav til budget:

Budgettet skal fremvise de enkelte og samlede omkostninger for arrangementet, egenbetaling (hvis dette forekommer), klubbens eget økonomiske bidrag, anden støtte (f.eks. fra Rotary) samt hvor stort et økonomisk bidrag i ønsker fra DANIO.

Eksempel på et budget:

PostOmkostningStøtte/Indtægt
Mad-1.500,-
Drikke-800,-
Bestik/glas-90,-
Egenbetaling pr. person20,-
Støtte egen klub1.330,-
Støtte DANIO800,-
Deltagere: 13
I alt-2.390,-2.390,-
Resultat0
Eksempel på budget

Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet, og når en støttepulje er tømt, kan den ikke længere søges.  DANIO bestræber sig på at få fordelt sine midler mellem så mange som muligt, og derfor skal ansøgningerne også være realistiske. 

Alle ansøgninger vurderes først af DANIO-ledelsen i samråd. Det kan være i har spørgsmål eller flere oplysninger om din ansøgning. Du skal forvente svar fra os inden for 7 dage.

Klik her for at udfylde ansøgningsskemaet

Støttepuljer

Tilskud til projekter

DANIO yder hvert år økonomisk støtte til projekter oprettet og afholdt af Rotaractklubber fra hele landet. Med projekter menes der de to obligatoriske serviceprojekter hver klub skal afholde hvert år. Puljen skal anses som en mulighed for at udvide projekter og gøre det nemmere at gøre projektet økonomisk rentabelt.

Betingelser:

 • Projektet skal afholdes/planlægges/administreres eller lign. af en dansk Rotaractklub
 • Der udformes en projekt beskrivelse som vedhæftes ansøgningen, denne bør indeholde: Formål, ønskede udbytte og tidspunkt for projekt.
 • DANIO vil meget gerne høre hvordan det gik med projektet – send derfor gerne en evaluering og resultatet af projektet.

Gæstedag

Mange klubber afholder halv-/årlige informationsdage eller gæstedage omkring mulighederne som medlem i den pågældende eller andre Rotaractklubber. Der kan søges tilskud til at holde udgifterne nede i forbindelse med arrangementer, der har rekruttering af nye medlemmer som formål.

Betingelser:

 • Projektet skal have til formål at skaffe nye medlemmer til Rotaract.
 • Der udformes et dokument til DANIO indeholdende evaluering og udbytte af arrangementet.

Uddannelse af Rotaractorer

Rotary, men også Rotaract afholder jævnligt arrangementer med uddannelse til formål. Da personlig udvikling er en stor del af Rotaract ønsker DANIO at støtte Rotaractorer, der deltager i forskellige arrangementer med uddannelse til formål. Dette kan være alt fra RYLA, Rotary Institute til lederseminarer eller lign.

Betingelser:

 • Arrangementet skal have til formål at uddanne et eller flere medlemmer.
 • Der udformes en kort tekst til DANIO indeholdende evaluering og udbytte af arrangementet.

Opstartskapital – nye klubber

I forbindelse med stiftelse af nye klubber, fremkommer flere opstartsomkostninger til afholdelse af møder, lokaler og lign., der kan være svære for nye klubber at håndtere. DANIO tilbyder derfor en mindre opstartskapital til nye klubber til brug i stiftelsesfasen.

Betingelser: 

 • Klubben skal være under opstart og ikke være chartret endnu.
 • Der udformes en kort tekst til DANIO indeholdende tanker omkring opstart og brug af støtten.

Medlemspleje

Mange klubber laver sociale arrangementer for at fremme det sociale sammenhold i klubben. Vi i DANIO vil gerne fremme disse aktiviteter, i forbindelse med fællesspisning, bowlingaften, spilaften eller andre ting som kan fremme sammenholdet i klubben.

Betingelser:

 • Projektet skal have til formål at fremme sammenholdet i klubben.
 • Der udformes et dokument til DANIO indeholdende evaluering og udbytte af arrangementet.
%d bloggers like this: