Støtte til klubberne

Denne side beskrive de forskellige økonomiske puljer DANIO stiller til rådighed for klubberne og medlemmerne. Dertil vil der være en beskrivelse af kravene til støtte fra de forskellige puljer, såvel som en liste over hvilke oplysninger, DANIO/DANIO-Kassereren kræver for at yde støtte fra de pågældende puljer.

Indhold og generelle krav til ansøgning

Alle ansøgninger skal altid indeholde følgende:

 • Klub eller medlemmets navn.
 • Kontonummer.
 • Hvornår arrangementet skal afholdes.
 • En motiveret ansøgning samt en begrundelse for hvorfor der søges.
 • Et budget for arrangementet (glæder ikke ved ansøgning til Første Nationale Arrangement).

Krav til budget:

Budgettet skal fremvise de enkelte og samlede omkostninger for arrangementet, egenbetaling (hvis dette forekommer), klubbens eget økonomiske bidrag, anden støtte (f.eks. fra Rotary) samt hvor stort et økonomisk bidrag i ønsker fra DANIO.

Eksempel på et budget:

PostOmkostningStøtte/Indtægt
Mad-1.500,-
Drikke-800,-
Bestik/glas-90,-
Egenbetaling pr. mand20,-
Støtte egen klub1.000,-
Støtte DANIO1.130,-
Deltagere: 13
I alt-2.390,-2.390,-
Resultat0
Eksempel på budget

Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet, og når en støttepulje er tømt, kan den ikke længere søges.  DANIO bestræber sig på at få fordelt sine midler mellem så mange som muligt, og derfor skal ansøgningerne også være realistiske. 

Alle ansøgninger vurderes først af DANIOs kasserer og past præsident, og sendes derefter videre til resten af ledelsen til godkendelse.

Klik her for at udfylde ansøgningsskemaet

Støttepuljer

Tilskud til projekter

DANIO yder hvert år økonomisk støtte til projekter oprettet og afholdt af

Rotaractklubber fra hele landet. Med projekter menes der de to obligatoriske

serviceprojekter hver klub skal afholde hvert år. Puljen skal anses som en mulighed

for at udvide projekter og gøre det nemmere at gøre projektet økonomisk rentabelt.

Betingelser:

 • Projektet skal afholdes/planlægges/administreres eller lign. af en dansk Rotaractklub
 • Der udformes et dokument som kan bruges til inspiration, der skal indeholdende: Formål, arbejdsindsats, udbytte, tidspunkt og evaluering.

Første nationale arrangement

Vi ønsker konstant at udvide Rotaract Danmarks medlemsskare og da DANIO har

erfaret at medlemmer, der deltager i nationale arrangementer ofte forbliver

medlemmer længere end medlemmer der ikke har deltaget nationalt, støtter denne

pulje nye medlemmers første nationale arrangement. Det giver også federe

arrangementer, jo flere vi deltager nationalt.

Betingelser:

 • Medlemmets navn og klub.
 • Pengene udbetales efter arrangementet og kun ved deltagelse (udebliver man frafalder støtten).
 • Der skrives få linjer tekst til DANIO om oplevelsen af det første nationale arrangement.
 • Arrangementet der søges tilskud til deltagelse i.

Gæstedag

Mange klubber afholder halv-/årlige informationsdage eller gæstedage omkring

mulighederne som medlem i den pågældende eller andre Rotaractklubber. Der kan

søges tilskud til at holde udgifterne nede i forbindelse med arrangementer, der har

optagelse af nye medlemmer som formål.

Betingelser:

 • Projektet skal have til formål at skaffe nye medlemmer til Rotaract.
 • Der udformes et dokument til DANIO indeholdende evaluering og udbytte af arrangementet.

Uddannelse af Rotaractorer

Rotary, men også Rotaract afholder jævnligt arrangementer med uddannelse til formål. Da personlig udvikling er en stor del af Rotaract ønsker DANIO at støtte

Rotaractorer, der deltager i forskellige arrangementer med uddannelse til formål.

Dette kan være alt fra RYLA, Rotary Institute til lederseminarer eller lign.

Betingelser:

 • Arrangementet skal have til formål at uddanne et eller flere medlemmer.
 • Der udformes en kort tekst til DANIO indeholdende evaluering og udbytte af arrangementet.

Opstartskapital – nye klubber

I forbindelse med stiftelse af nye klubber, fremkommer flere opstartsomkostninger til

afholdelse af møder, lokaler og lign., der kan være svære for nye klubber at

håndtere. DANIO tilbyder derfor en mindre opstartskapital til nye klubber til brug i

stiftelsesfasen.

Betingelser: 

 • Klubben skal være under opstart og ikke være chartret endnu.
 • Der udformes en kort tekst til DANIO indeholdende tanker omkring opstart og brug af støtten.

Medlemspleje

Mange klubber laver sociale arrangementer for at fremme det sociale sammenhold i klubben. Vi i DANIO vil gerne fremme disse aktiviteter, i forbindelse med fællesspisning, bowlingaften, spilaften eller andre ting som kan fremme sammenholdet i klubben.

Betingelser:

 • Projektet skal have til formål at fremme sammenholdet i klubben.
 • Der udformes et dokument til DANIO indeholdende evaluering og udbytte af arrangementet.
%d bloggers like this: